Regulamin

Hotelu Nad Pisą

Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa wygodę i bezpieczeństwo prosimy by zapoznali się Państwo z ogólnymi warunkami regulaminu Hotelu Nad Pisą, przedstawionymi poniżej.

Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do 10.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 10.00. Osoby odwiedzające gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych do godz. 22.00

Internet bezprzewodowy
Dostępny na terenie całego obiektu
Login: HotelNadPisa (hasło: Nadpisa21)

Budzenie
Budzenie możecie zamówić Państwo w recepcji.
Połączenie wewnętrzne: 500.

Śniadania
Śniadania w naszej Restauracji są wydawane w godz. 7.15 – 10.00 ( od poniedziałku do soboty ) w godz. 8.15 – 10.30 ( w niedziele i święta ) .

Depozyt
Mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo naszych gości prosimy o korzystanie z sejfu hotelowego, który znajduje się w recepcji i jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz środki pieniężne pozostawione w pokoju. Przy każdorazowym wyjściu  z pokoju prosimy sprawdzić, czy drzwi są dokładnie zamknięte. Opuszczając hotel prosimy o pozostawienie klucza w recepcji.

Odpowiedzialność
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia i zniszczenia majątku hotelowego.

Restauracja
Do Restauracji zapraszamy od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty oraz od 8.00 do 21.00 w niedzielę. Na Państwa życzenie dział gastronomii zajmie się przygotowaniem obiadu, przyjęcia okolicznościowego lub bankietu.

Room Service: 10 zł dopłaty do rachunku . W godzinach 7:00 – 01:00.

Centrum konferencyjne
Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne:
Sala Kryształowa – 250 osób
Sala Tarasowa – 120 osób
Sala Parkowa I część – 30 osób
Sala Parkowa II część – 90 osób
Sala Zachodnia – 80 osób
Sala Bankietowa – 25 osób

Atrakcje dodatkowe
Do dyspozycji Państwa oddajemy odpłatnie: saunę, salon fryzjerski, rowery turystyczne. Korzystanie z powyższych atrakcji jest dodatkowo płatne.

Parking
Parking monitorowany udostępniamy gościom bezpłatnie. Podczas pobytu środki transportu gości powinny stacjonować na terenie ogrodzonym.

Instrukcja przeciwpożarowa
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową i planem drogi ewakuacyjnej która znajduje się w recepcji.

Instrukcje telefoniczne i ważne numery
W celu uzyskania połączeń między pokojami proszę o wybranie numeru pokoju na cyferblacie telefonu.

Ponadto:
Recepcja – 500,
Restauracja – 502,
Salon Fryzjerski – 508
Połączenie wewnętrzne: 502

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Hotel Nad Pisą Beata Rudzińska, 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 13, tel. (87) 423-32-53
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnie uzasadnionych ciążących na administratorze – w zakresie usług hotelarskich
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  4. Podstawą Prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit c) ww. rozporządzenia
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą tylko podmioty upoważnione na mocy wynikających z przepisów prawa.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczania przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.